/ Allmänt / Bygga hus / Entreprenör /

El och VA

Vi har inte hunnit förbi huset sen i fredags. Förhoppningsvis har gipsning påbörjats men inga nyheter att rapportera därifrån. Vi sköter pappersexersis den här veckan. Bland annat ska vi ansöka om en ny el-servis. Det tar ca 4 veckor att få detta så lika bra att påbörja det nu. Vi har även ansökt om byggvatten. 

Sen har vi äntligen fått en uppdatering kring vårt VA. När vi skulle ansluta oss i december visade det sig att att det är stopp i anslutningen mellan vår anslutningspunkt och huvudledningen. Det var inte så enkelt att lösa och ansvaret för detta ligger på kommunen.  Först testade kommunen att spola men det funkade inte. Idag fick vi besked att de ska gräva upp vår anslutning och grannens (de sitter tydligen ihop på något sett) nästa vecka och åtgärda problemet. Bra att det är på rull men återstår att se hur enkelt det är. Varken vi eller grannen är ju anslutna och det är tydligen ganska vanligt att det slammar igen då. Vi har ju haft en öppen grop vid VA-anslutningen i snart tre månader så hög tid att det ordnar upp sig. 

Arbete i gropen vid VA-anslutningen i november-december. 

Jag har även dokumenterat eldragningen i hallen. Det blir inte så lätt att sätta upp en lampa här...Nu lite fakturahantering. 
// Lollo